Makke en Marie Brandsma (1913)

Makke en Marie Brandsma hand in hand op de foto in het arbeidershuisje aan 't Zand in Joure.