Lidmatenlijst Hervormde Gemeente Sloten (1810)

Op deze lidmatenlijst van de Hervormde Gemeente Sloten komt Abe Scheltes Brantsma voor. Hij woont buiten de Lemster waterpoort.


Huis van Abe Scheltes Brantsma te Sloten