Letterdoek Anna Elisabeth van der Veen (1863)

Foto van een letterdoek dat in 1863 is gemaakt door Anna Elisabeth van der Veen. Zij trouwde op 20-jarige leeftijd in 1843 met Karst Jacobs Zwarteveen. Hun dochter Maria was de moeder van Antje Bruinenberg.

De afmetingen van het doek zijn: 60 x 55 cm. Er staan een aantal spreuken op:

De liefde ligt krank
Het krediet vermindert
De goedaardigheid zit gevangen
De vroomheid heeft zich verstoken
Het geweten hangt aan de wand
De waarheid ligt reeds lang begraven
De gerechtigheid kan de weg niet vinden
Het geloof is aanmerkelijk veranderd
De deugd loopt bedelende
De helper niet thuis
De oprechtheid slaapt
De redelijkheid is uit de wereld gereisd 

http://friesemerklappen.nl/blogs/blog-detail/item/37.html

http://friesemerklappen.nl/blogs/blog-detail/item/40.html