Kolonistenwoningen in Frederiksoord

Voormalige kolonistenwoningen aan de Majoor van Swietenlaan in Frederiksoord. Als Gerben Scheltes Brandsma en zijn gezin op 30 oktober 1818 in de Proefkolonie te Frederiksoord aankomen, worden ze geplaatst in hoeve 20. Later verhuizen ze naar hoeve nummer 6.

Tijdens de Kolonistendag in 2010, waar nakomelingen van de voormalige kolonisten op tal van manieren kennis konden nemen van het verleden van de Maatschappij van Weldadigheid, waren medewerkers van De Koloniehof aanwezig om met behulp van Google Earth de exacte plaats van de (inmiddels vaak verdwenen) hoeven te bepalen. Zie: kaart met ligging van de kolonistenwoningen.