Kolonistenwoning (aanzicht en plattegrond)

Op 25 augustus 1818 legde generaal Johannes van den Bosch de eerste steen voor de eerste kolonistenwoning in Frederiksoord. De bouw van de huisjes verliep vlot. Het materiaal werd per schip aangevoerd via Steenwijk en de Vledder Aa, vanwaar boeren uit de omgeving het materiaal naar de bouwplaats vervoerden. De woningen werden uit steen opgetrokken en gedekt met riet. Ze bestonden uit een woongedeelte van ongeveer 20 m² met een vuurplaats en twee slaapkamertjes erboven. Later werden de huisjes voorzien van een houten achterhuis, dat als schuur en stalling werd gebruikt. De eerste 53 huisjes werden in vier rijen gebouwd langs de huidige Majoor van Swietenlaan. 

Op vrijdag 30 oktober 1818 arriveren Gerben Scheltes Brandsma en zijn gezin in Frederiksoord. Zij behoren tot de 52 proefkolonisten en komen terecht in hoeve nummer 20.

Illustratie uit: L.Lambregts, Een steen in de vijver.