Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 2

Bijlage bij de handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga met daarop aangegeven de afmetingen van de stukken grond.