Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw)

Gedeelte van een 18e eeuwse handgetekende kaart van de landerijen nabij Doniaga. Nabij de Groote Wiel de boerderij met landerijen van Ellart Hanses, die in 1765 door Schelte Abes wordt gehuurd. Noordelijk ervan ligt It Brânlân of Brandeland. Naar dit stukje grond noemt Hendrik Scheltes zich in 1811 als hij de familienaam Brantsma aanneemt.