Huis van Verbetering en Opvoeding 'De Kruisberg' te Doetinchem (1916)

Knipsel uit 1916 van Rijksopvoedingsgesticht (ROG) De Kruisberg te Doetinchem. Tot 1884 heette het Huis van Verbetering en Opvoeding en was het bedoeld voor jongens beneden de zestien jaar die zonder oordeel des onderscheids een delict hadden begaan. Artikel 66 van het Wetboek van Strafrecht bepaalde dan dat ze werden vrijgesproken en vervolgens in een verbeterhuis werden geplaatst tot hun 18e levensjaar. Het eerste Huis van Verbetering en Opvoeding stond in Alkmaar, maar omdat de capaciteit daar onvoldoende bleek, werd bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1878 bepaald dat De Kruisberg Hulphuis van Verbetering en Opvoeding werd.

Jan Lykeles Brandsma wordt op 22 oktober 1884 vrijgesproken van een poging tot diefstal en vervolgens tot zijn 18e levensjaar geplaatst in een verbeterhuis. Hij komt in eerste instantie in Alkmaar terecht, maar wordt al vrij snel overgeplaatst naar De Kruisberg. Daar overlijdt hij korte tijd later, nog geen tien jaar oud.