Gooitzen Lykeles Brandsma: Nationale Militie (1905)

In 1903 wordt Gooitzen Lykeles Brandsma opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie. Uit het inschrijvingsregister van de Nationale Militie blijkt dat hij de kost verdient als kastmakersknecht. Hij is 1 meter 70 groot.

Gooitzen loot nummer 29 en op 1 maart 1904 wordt hij ingelijfd. Hij dient in Amersfoort bij het 5e Regiment Infanterie. Op 29 juli 1905 gaat hij met groot verlof. Dan laat hij ter herinnering deze foto maken.

Het register laat verder zien dat hij ook groot verlof krijgt op
29 september 1906, 26 september 1908 en 22 september 1910.
Op 1 augustus 1911 wordt hij overgeplaatst naar de Landweer en
op 31 december 1918 wordt hij ontslagen uit de dienst wegens geëindigden diensttijd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt Gooitzen gemobiliseerd om dienst te doen als grenswacht in de buurt van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Hij verblijft daar ongeveer een jaar.