Boerderij van Schelte Abes (1905)

De boerderij van Schelte Abes en later Hendrik Scheltes Brantsma in 1905. Nadat Hendrik in 1813 is vertrokken, komt de boerderij in handen van de familie Oenema. Zij verkopen hem in 1932 aan Pieter Hoekstra, die het voorhuis verbouwt en het rieten dak vervangt door dakpannen. In 2007 werd de boerderij bewoond door zijn zoons Pieter en Cor Hoekstra. Inmiddels zijn ook zij gestopt met boeren.

De boerderij van Schelte Abes is nu te vinden op Wielewei nummer 37 te Doniaga.

Foto: R. Postma, Dunegea, Skiednis fan in doarp tusken de marren.