Boerderij Abe Scheltes Brantsma (Tjerkgaast)

Abe Scheltes (Brantsma) (1760 - 1826) is lang vrijgezel geweest.
Hij trouwt pas op zijn 53e met weduwe Margje Feijes (Harsma)
(1766 - 1826). Margje is boerin in Tjerkgaast. Na hun huwelijk in 1813 zetten ze samen het boerenbedrijf voort. Ze bereiken een grote welstand.

Abe en Margje worden indirect het slachtoffer van de watersnoodramp van 1825. Een jaar later breekt er een malaria-epidemie uit, waarvan zij ook het slachtoffer worden. Zie verder de persoonsbeschrijving van Abe Scheltes Brantsma.

Op de foto de boerderij van Abe en Margje in 2011.