Antje Bruinenberg met kinderen (1914)

Op deze foto uit 1914 Antje Bruinenberg met haar kinderen. Antje heeft de kleine Aaltje op schoot. Makke zit links op de stoel en in  het midden Marie. Zij wordt vastgehouden door een nichtje van Antje: Marie Dijkstra, dochter van Aaltje Bruinenberg en haar man Pieter Dijkstra.

Antje laat deze foto maken en stuurt hem op aan haar man Gooitzen Lykeles Brandsma, die in het kader van de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd was en aan de Belgische grens was gelegerd. De achterkant van de foto gebruikt ze als briefkaart:

Joure, 14 augustus 1914

Lieve man en vader,

Zoëven u briefkaart ontvangen en daaruit gezien dat je het goed hebt. Dat mij natuurlijk veel genoegen doet en dat je bij een boer bent.
G(ooitzen), moeder is weer bij mij geweest. Ik stuurde Marie met de briefkaart naar haar toe en toen kwam zij, dus dat is in orde. Zij is nu twee avonden bij mij geweest. Daar ben ik ook maar weer blij om.
G., hoe gaat het met het verschoonen? Zou ik je niet schoon goed kunnen stuuren, dat moet je eens schrijven. Je moet je wollen hemd niet uitdoen. G., ik bedoelde niet dat je bij ons zou komen, maar dat wij bij u kwamen. Hoe vin je dat? Vele groetten en vele kussen van mij en de kinder.
Tot ziens. Dag vader.

Het levensverhaal van Antje Bruinenberg (1883 - 1951) is in 1981 door haar zoon Lykele opgetekend.