Altviool Gooitzen Lykeles Brandsma

Gooitzen Lykeles Brandsma houdt van muziek. Zijn zoon Lykele schrijft daarover:

Als Vader zijn meisje (Moeder) naar haar dienstbetrekking bracht, liet zij binnen een paar deuren open staan, opdat Vader de muziek van een grammofoon dan beter kon horen als hij daarbij in de portiek van het huis stond.

Niet lang daarna maakt hij zijn eigen grammofoon. Hij leert zichzelf altviool spelen en speelt samen met zijn broers Klaas en Sipke in een strijkorkestje. Ook zingt hij in een zangkoor.

Op de foto de altviool van Gooitzen Lykeleles Brandsma met het oefenboek van Brunner. De viool is in het bezit van Gooitzen Brandsma in Leeuwarden.