Aaltje van der Meulen (1862 - 1910)

Aaltje van der Meulen is de eerste vrouw van Jan Jans Brandsma (IXu). Ze trouwen op 22 mei 1892 in Heerenveen en vestigen zich in Hilversum, waar Jan achtereenvolgens veldwachter en gemeentebode is. Hun eerste kind overlijdt in zijn eerste levensjaar, waarna Aaltje en Jan nog drie kinderen krijgen. Na het overlijden van Aaltje in 1910 hertrouwt Jan in 1913 met Johanna Petronella de Jong.